Pozvánka na medzinárodné taktické cvičenie záchranných zložiek SR a AT

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

„Spojenie všetkých záchranných a podporných služieb na Dunaji“ (CARESS@danube)

„CONNECTING ALL RESCUE AND SUPPORT SERVICES ON THE DANUBE“ (CARESS@danube)

          CARESS@danube ist ein gemeinsames österreichisch-slowakisches Projekt, finanziert mit EU-Förderungen im Rahmen des „Programmes zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit SLOWAKEI – ÖSTERREICH 2007-2013“ (www.sk-at.eu) sowie nationalen Kofinanzierungen.

Die  Ziele des Projektes umfassen die Verbesserung der Zusammenarbeit und Kooperation der Rettungskräfte in beiden Ländern, sodass durch einen verbesserten gegenseitigen Informationsaustausch und Mobilisierung der Rettungskräfte eine möglichst schnelle und effektive Hilfe in den Grenzregionen gewährleistet wird. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Služobné plavidlo pre Hasičský a záchranný zbor Bratislavského kraja

        V rámci projektu CARESS, ktorého partnermi sú Via donau, Notruf 144, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Štátna plavebná správa, bola vypracovaná stratégia na koordinovanú reakciu v prípade prírodných pohrôm, krízových a nepredvídaných situácií s dôrazom na riešenie efektívnej intervencie na rieke Dunaj, ktorá tvorí štátnu hranicu Slovenskej republiky s Rakúskou spolkovou republikou. Jedným z výstupov vypracovanej stratégie je aj analýza materiálno-technického vybavenia záchranných zložiek Hasičského a záchranného zboru. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Spoločný výcvik slovenských a rakúskych hasičov na Dunaji v Rakúsku

        V rámci projektu CARESS sa uskutočnil spoločný výcvik príslušníkov hasičských jednotiek, ktorý bol schválený a uskutočnený v zmysle projektu CARESS v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko na roky 2007 – 2013. Príslušníci z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách absolvovali výcvik vodcov plavidiel na vodnom toku Dunaj. Výcviku sa zúčastnilo desať zásahových príslušníkov zo Slovenska. Spoločný výcvik sa uskutočnil v termíne – 26. 4 až 27. 4. 2013 v lokalite Fischamend a v dňoch 3. 5. až 4. 5. 2013 v lokalite Sarling. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Štátna požiarna škola v Tullne – seminár 28.2.2013 – 1.3.2013

LFS_WDWS_28022013

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Stretnutie členov projektového tímu CARESS/Fischamend 26.04.2013

CARESS_PRESENT_20130426v1

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

„CONNECTING ALL RESCUE AND SUPPORT SERVICES ON THE DANUBE“ (CARESS)

„CONNECTING ALL RESCUE AND SUPPORT SERVICES ON THE DANUBE“ (CARESS) je spoločný Rakúsko Slovenský projekt financovaný zo zdrojov Európskej únie a národného kofinancovania prostredníctvom operačného programu „Program cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007 – 2013“ (www.sk-at.eu) ktorého cieľom je: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

„CONNECTING ALL RESCUE AND SUPPORT SERVICES ON THE DANUBE“ (CARESS).

CARESS je spoločný medzinárodný projekt medzi Slovenskou a Rakúskou republikou s celým názvom  „CONNECTING ALL RESCUE AND SUPPORT SERVICES ON THE DANUBE“ (CARESS). Partnermi projektu sú:

-          Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave

-          Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

-          Štátna plavebná správa Pokračovať v čítaní

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

„CONNECTING ALL RESCUE AND SUPPORT SERVICES ON THE DANUBE“ (CARESS)

„CONNECTING ALL RESCUE AND SUPPORT SERVICES ON THE DANUBE“ (CARESS) ist das gemeinsame österreichisch-slowakische Projekt, finanziert durch die EU-Quellen und die nationale Konfinanzierung im Rahmen des Operationprogrammes „Programm der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit SLOWAKISCHE REPUBLIK-REPUBLIK ÖSTERREICH 2007-2013“ (www.sk-at.eu), dessen Ziel ist: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

CARESS je spoločný projekt Slovenskej a Rakúskej republiky

CARESS ist das gemeinsame Projekt der Slowakischen Republik und der Republik Österreich, mit dem ganzen Titel „CONNECTING ALL RESCUE AND SUPPORT SERVICES ON THE DANUBE“ (CARESS). Die Partner des Projektes sind:

-          Die Landesdirektion des Feuerwehrs und Rettungsdienstes in Bratislava

-          Das Innenministerium der Slowakischen Republik

-          Die Staatliche Schiff-Fahrtsgesellschaft Pokračovať v čítaní

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár